Conferința de presă finală a proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”

0
404

Partenerii proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT” sunt Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT), în calitate de beneficiar, Asociația Civicus România și Consiliul Tineretului din România, cu sprijinul Ministerului Tineretului Și Sportului, și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Panelul acestei conferințe a fost format din Iulian Dascălu, Ana Maria Delu, Mihai Dragoș și Maria Tohăneanu, iar discuția a fost moderată de către președintele Consiliului de Tineret din România, Gabriel Carnariu.

Conferința a avut loc în data de 17 Decembrie 2019 și a fost structurată în patru mari direcții: prezentarea obiectivelor transversale ale proiectului și a procedurii de implementare a dialogului structurat, dezvoltat în cadrul proiectului; prezentarea rezultatelor concrete de până acum și a viitoarelor schimbări ce vor surveni; prezentarea propunerilor de politici publice alternative; prezentarea oportunităților de implicare viitoare prin rețeaua de conectori CTR și platforma informatică dezvoltată în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini dialogul structurat între organizațiile de/pentru tineret și autoritățile publice, cu scopul de a dezvolta și promova instrumente de politici publice în domeniul tineretului, astfel încât „să se ducă dialogul cu tinerii de la nivel central la nivel local”, așa cum a menționat Iulian Dascălu.

În mod specific, obiectivele au cuprins consolidarea dialogului structurat cu privire la teme prioritare ale politicilor publice în domeniul tineretului, dezvoltarea unui cadru adecvat de implementare a politicilor publice în domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative, adoptarea cadrului legal relevant, fiind vizate trei acte normative, și dezvoltarea capacității instituționale a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și a autorității publice centrale cu atribuții în domeniul tineretului.

Ca urmare a acestui proiect, au fost obținute trei rezultate importante: dezvoltarea unei aplicații web ce a luat forma unei platforme, voceata.ctr.ro, prima resursă electronică și de petiționare pentru organizațiile de/pentru tineret; o campanie de promovare a propunerilor alternative la reglementările legale privind politicile publice și sesiuni tematice la nivel național pentru stimularea participării civice a tinerilor; formularea de propuneri alternative pentru îmbunatățirea a trei acte normative. Aceste modificări urmăresc asigurarea de drepturi și facilități pentru tineri și organizații, dezvoltarea unei politici naționale pentru tineret coerente, împreună cu politici locale pentru tineret, implicarea tinerilor în procesele de luare a decizilor care îi afectează și în implementarea politicilor publice care le sunt destinate, dezvoltarea sectorului public și privat de/pentru tineret și simplificarea procedeelor în ceea ce privește acordarea de finanțări nerambursabile și concursurile de proiecte ale MTS.

Accentul este pus, așa cum evidenția și Mihai Dragoș, pe modalitățile prin care este pusă în practică legea într-un mod cât mai eficient, motiv pentru care se introduce în textul legii obligația de a înființa direcții pentru tineret la nivelul consiliilor județene, al CGMB, al primăriilor de sector și al primăriilor de municipii, respectiv existența de responsabili pentru tineret la nivelul tuturor primăriilor. De altfel, este introdus și un mecanism de sancționare prin amendă a autorităților locale care nu constituie fondul destinat activităților pentru tineret. Pachetul de propuneri pentru modificarea celor trei legi a fost depus la Ministerul Transportului și Sportului.

Platforma voceata.ctr.ro este prima și singura platformă online destinată organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret, cu ajutorul căreia aceste organizații pot propune și susține petiții pentru propunerea de politici publice în domeniul tineretului. O astfel de petiție urmează a fi inițiată pe platformă, privind propuneri alternative de politici publice. De asemenea, reprezintă o rețea unde aceste organizații pot cere sprijin din partea CTR, atât în teren, cât și informațional.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.